NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Словото и отвъд него

В този брой

Списание NotaBene Брой 35(2017). Водещ на броя: Антоанета Николова

Тема на броя: Словото и отвъд него

Водопади и фонтани в хайку и в западната поезия

Тази статия се опитва да отговори на два въпроса: първо, защо на Запад цивилизацията и нейният основен символ „градът“ се противопоставят на Природата, докато на Изток те не са противопоставени; и второ, по какъв начин се развива това разминаване между източната и западната култура в съответствие с различните нива на западната поезия и хайку. Изследването доказва, че първичното противоречие - антропоцентризмът срещу космоцентризма - се разкрива на различни нива и поражда други противопоставяния, като: лингвистичен код срещу изобразителен код; метафора, разбирана в тесен литературен смисъл, срещу киго; олицетворение срещу анимализъм.

Ключови думи: поезия, хайку, природа, град, западна култура, източна култура.

Към публикацията »

Исса и проститутките: хайку портрети от ранна модерна Япония

Японският майстор на хайку Кобаяши Исса (1763-1828) счита просяците, селяните, сираците и дори отхвърлните етнически малцинства , айни, за достойна тема в своите скици на един дъх: те не трябва да се гледат от високо, а да бъдат оценявани като човешки същества. Дали Исса като поет-мъж, възпитан в доминираната от мъжете Япония през онази епоха, разпростира своята симпатия към други същества също и към икономически, социално, а - в някои случаи – и физически поробените жени от неговото време? Разглеждането на неговите хайку за проститутките - от най-високата класа куртизанки на Йошивара до най-ниската степен уличници - разкрива, че макар да има изключения, в по-голямата си част хайку портретите му на проститутки призовават читателите към по-дълбоко разбиране и състрадание.

Ключови думи: поезия, хайку, Кобаяши Исса, хайку портрети на проститутки

Към публикацията »

Капки дъжд в чаша вино - Кратко изложение на развитието на модерното хайку

Статията е компендиум за развитието на съвременното хайку. Накратко са анализирани школата на Шьомон и Нипон-ха (японската школа). Разглеждат се две линии в развитието на хайку след Втората световна война: линията на Кьоши, която описва красотата на природата, и линията на Хекигото, която добавя към възприятието и знания. В заключение се изтъква, че универсална връзка между традиционното и модерното хайку е естетическата категория „юген” - чистият живот отвъд разбирането, елегантната и вечна красота, „гениално създадената неяснота”.

Ключови думи: история на хайку, традиционно хайку (денто), модерно хайку (джендай), възприятие, знание

Към публикацията »

История на хайку поезията в Италия

Статията разглежда историята на италианското хайку. Подчертава се, че живеем в ерата на медиите, където най-висша ценност е общуването, а поезията като че ли губи почва и уместност. Интересът към хайку обаче все повече нараства. Обсъждат се някои организации и проекти, свързани с хайку. Представена е галерия с портрети на италиански хайку поети, включително биографии и образци от хайку стихове.

Ключови думи: италианска поезия, италианско хайку, хайку организации.

Към публикацията »

Език, мислене, образование

Текстът се състои от 27 фрагмента, написани между 2014 и 2017 г. Това са разсъждения, посветени на принципите на хуманитарните науки и хуманитарното образование и необходимите условия за развитието на учения. За целта акцентът е особено върху изучаването на античността и класическото образование.

Фрагментите са групирани тематично в седем раздела със следните заглавия: „Език“, „Дарбата и нейното усъвършенстване“, „Университетът и хуманитарните науки“, „Методът“, „Свободната мисъл“, „Интелектуалността и добродетелта“, „ Античност и образование “.

Ключови думи: хуманитарни науки, език, образование, античност

Към публикацията »

Медиите в тоталитарното общество

Тази статия изследва един от най-мощните методи, използвани от тоталитарните режими за контрол на населението. Това често включва мащабни лъжи, манипулиране на мнението, цензура и различни техники на пропаганда. Настоящият текст разглежда също така съвременните медийни инструменти като интернет, за да покаже начините за противодействие на манипулацията и създаването на мнения. Като трето ниво на тези разсъждения е въпросът за опозициите nature-nurture и nature-law и независимо от всичко - за разликата между човешките интереси и правата на човека.

Ключови думи: Комуникация, манипулиране на мнението, социални медии, пропаганда, умствен контрол, цензура, природа, възпитание, закон, права на човека, интереси.

Към публикацията »

Подиум

Влиянието на Херман Лоце върху Готлоб Фреге

Статията разкрива в общи линии влиянието, което Херман Лоце оказва върху младия Фреге. На фокус са няколко идеи, издигнати от Лоце и по-късно защитавани и разработени от Фреге, а именно: антипсихологизмът или обективизмът в логиката; принципът на контекста; както и по-широкия възглед за логицизма, който Лоце поддържа в малко по-слаба версия.

Ключови думи: Лоце, Фреге, обективно съдържание на идеи, логицизъм

Към публикацията »

Идеи за отношението към Другия - VI-XVI век

Статията прави опит за анализ на идеята за другите в рамките на протоглобализацията. Въпросът как да живеем в условията на несигурност, създаден от присъствието на Другия, става изключително остър през XVI век, когато Европа се изправя пред неизвестното „Друго“ в Америка, Индия, Китай, Африка. Този въпрос е актуален, защото глобализацията изисква голяма интензивност и постоянство, за да живеем непрекъснато в компанията на Другия.

Ключови думи: другия, другост, протоглобализация

Към публикацията »

Информационната политика и петата свобода - свободно движение на данни

Петата свобода е мотивирана като следствие от информационното общество и развитието на мобилните комуникации като възможност за премахване на бариерите пред трансфера на данни в областта на здравеопазването, сигурността, банковото дело и транспорта. Това изглежда изцяло в духа и посоката на европейската интеграция. Но тези 4 сфери имат различни регулации и засягат сектори на различни етапи на развитие, като най-чувствителните са гражданските свободи.

Някои европейски лидери смятат, че регулирането на трансфера на данни може да помогне за решаването на проблема с контрола върху новата миграция.

Въвеждането на петата свобода едва ли ще бъде решение, но би могло да облекчи контрола върху процесите, които протичат. Въпреки това би било трудно да се определи границата между публичната информация и личната база данни.

Ключови думи: пета свобода, информационна политика, миграция, лична база данни, Европейски съюз, мобилни комуникации

Към публикацията »

Minima moralia

Веберовият дух на капитализма - предвестник на рисковото общество. За кредитоспособния човек - „героят" на ранната и късна модерност

Кредитоспособният човек е истинският „герой“ на нашето време, но той не е откритие на съвременността. През 1905 г. бащата на социологията Макс Вебер "открива", че кредитоспособният индивид е носител на капиталистическия дух. "Духът на капитализма е кредитоспособната личност", пише Вебер в основния си труд "Протестантската етика и духът на капитализма" и признава, че истинските измерители и характеристики на духа на капитализма са били заложени през 18 век от един от бащите-основатели на САЩ, Бенджамин Франклин. В условията на късна модерност кредитоспособният човек отново има основна роля в нашето общество, считано за рисково, в съответствие с определението, дадено от Урлих Бек в „Рисковото общество - по пътя към една друга модерност“.

Ключови думи: Макс Вебер, дух на капитализма, рисково общество

Към публикацията »

Вавилон

Су’нюдзин и Върховният път на Поднебесната, представени от Антоанета Николова

Докладът представя философското значение на древните трактати, посветени на даоистките сексуални практики. Значението на понятията ин и ян, както и на трите вида енергия са обяснени както в теоретичен, така и в практически план. Тези обяснения трябва да послужат като въведение към превода на Су'нюдзин, един от най-популярните трактати върху тази тема.

Ключови думи: даоистки сексуални практики, ин и ян, ци

Към публикацията »

Перфектната матримония от Самаел Аун Веор, представена от Георги Дивилски

Матриалът е изложение на основните идеи на книгата „Съвършеното брачно семейство“ на Самаел Аун Уор. Според него животът сам по себе си е удивително преживяване, което се основава на всеобщо разбиране. чрез секса човекът намира свой собствен път към творческото осъзнаавне. Сексът е жизненоважната функция на Космоса. Благодарение на него всичко живее и диша. Мъжът и жената, събрани в тържествената двойка, стават божествени създания с неописуема природа. Да живееш означава да имаш универсално съзнание.

Към публикацията »

Анонс

Понятието Хаос в старогръцкото и древнокитайското мислене

В тази статия се сравняват основните моменти в концепциите за хаоса, разработени в Древна Гърция и Древен Китай. Основната идея е, че в гръцката мисъл Хаосът е термин за космологичното начало, предхождащо реда на Космоса, докато в китайската мисъл Хаосът е синоним на неназовимата и недиференцирана Висша реалност. Ето защо, докато гръцката концепция за хаоса представлява преминаване от митологично към рационално мислене, китайската е свързана с древни мистични практики за постигане на тази Висша реалност, която не би могла да бъде обхваната със средствата на логиката.

Ключови думи: китайска философия, сравнителна философия, хаос

Към публикацията »

Сравнение на разбирането за Висшата реалност в даоизма и будизма

Целта на тази статия е да направи кратко сравнение между основните понятия в двете най-популярни източни философии, след като даде кратко описание и на двете. Основният извод на работата е, че за западното възприятие е изключително трудно да мисли "извън рамките" и поради това му е трудно да разбере източните идеи.

Ключови думи: Изток, Запад, даоизъм, будизъм, Висшареалност, концепция, разум, език, изразяване, метафизика, природа

Към публикацията »

Poiesis

Италиански хайку поети

"История на хайку поезията в Италия+ е представена от Антонела Филипи, в превод на Людмила Балабанова с любезното разрешение на Cascina Macondo (www.cascinamacondo.com)

Към публикацията »

Аури на цветя

Аури на цветя, представени от Ели Венкова – МелиСа, студентка по философия в ЮЗУ „Неофит Рилски“, автор на стихове и на поетични фотографии.

Към публикацията »

Рецензии

Картини и думи от една изложба

Картини и думи по повод изложбата на Марин Подмолов

Към публикацията »