NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Natura et cultura

В този брой

Списание NotaBene Брой 47 (2020) Водеща на броя: Ива Манова

Тема на броя: Natura et cultura

Статусът на вещите и темата за екологията в социалнофилософската концепция на Карл Маркс - Част I

 • Автор: Иван Кацарски
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Natura et cultura

Статията разглежда различните модуси на вещите в социалния контекст у Маркс – като предмети и оръдия на труда, като средства за производство, детерминиращи социалния процес, и като стоки фетиши. В първия модус вещите у Маркс са изцяло подвластни на човешката воля. В останалите два те придобиват самостоятелна сила и дори господстват над хората, но това е свързано с конкретни, исторически преходни социални условия. Марксовият идеал е пълното покоряване на вещите в едно бъдещо рационално организирано общество. В този контекст се разглежда и Марксовия възглед за природата и възможността за екологична интерпретация на негови текстове. Накрая се поставя въпросът за възможността на алтернативна категориална схема на отношението между природа и общество.

Към публикацията »

Корпоративни интереси и лобистки политики зад климатичната криза

 • Автор: Вихра Павлова
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Natura et cultura

Климатичната криза все по-често се превръща в предмет на различни спекулации, което не допринася за разрешаване на проблемите с ерозията на околната среда. Статията разглежда корпоративните интереси и лобистките практики, стоящи “зад завесата” на Рамковата конвенция за изменението на климата и “Зелената сделка” на Европа.

Към публикацията »

От интегрална екология към екологичен грях: социалното учение на папа Франциск от “Laudato si’” (2015) до Синода за Амазония (2019)

 • Автор: Ива Манова
 • Рубрика: Тема на броя
 • Брой: Natura et cultura

Статията разглежда грижата за земята и призивите към осъзнаване тежестта на екологичната криза като основни елементи в мисията на папа Франциск от началото на понтификата му. Екологичното учение на Франциск, което е част от социалното му учение, се анализира в два аспекта. Първо, търси се отговор на въпроса как се е формирал начинът на мислене на папа Берголио, кои са били големите интелектуални влияния, които е получил. Проследява се връзката на учението му с духовната традиция на Йезуитския орден и с южноамериканската традиция в теологията. Второ, като пример за отзвука, който намира учението, изложено в екоенцикликата “Laudato si’”, се вземат Синодът за Амазония, проведен неотдавна в Рим, и документите, публикувани от Отците, участвали в него.

Към публикацията »

Подиум

Конституиране на полето на изкуството и модели за конструиране на историята на изкуството в България след периода на държавния социализъм

 • Автор: Ива Куюмджиева
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Natura et cultura

Статията изследва започналото след периода на държавния социализъм ретроактивно конструиране на историята на изкуството в България като “съвременно изкуство”. Очертани са базисните конструкти, чрез които българските изследователи в областта на теория и история на изкуството осъществяват това начинание.

Към публикацията »

Лаклау, Рансиер и властовият популизъм - Част I

 • Автор: Димитър Ганов
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Natura et cultura

Изследването анализира дискурсивната теория на популизма на Ернесто Лаклау в качеството й на социална онтология, разкривайки нейната методологическа ограниченост и неспособност да изобличи властовите практики на популизма. Особено важни за този подход са паралелите с Жак Рансиер.

Към публикацията »

“Волята” при Ницше – една необходима илюзия. Част І

 • Автор: Боряна Узунова
 • Рубрика: Подиум
 • Брой: Natura et cultura

Хвърляйки панорамен поглед над творчеството на Фридрих Ницше, няма как да не се съгласим, че един от неизменните мотиви на мисленето му се изразява в разколебаване на положения, приемани за даденост от съвременниците му. Този дестабилизиращ патос обаче не е самоцелен – той само разчиства пътя пред трансформацията на стойности от всякакво естество. Интересен е въпросът доколко тази преоценка успява да отговори на условията на създателя си и дали не изпада в същите заблуди, от които се опитва да избяга. В опит да си даде сметка за някои пунктове на напрежение във въпросната преоценка, статията ще проследи описания от немския философ преход към ценностите на бъдещето във фокуса на понятието за воля.

Към публикацията »

Анонс

Leaders and Leadership: Factors That Influence Leaderships - Part I

The phenomenon of leadership has been observed and researched for roughly 100 years and various scholars have tried to explain its development as well as examine the tools that enable its advancement. This article provides a comprehensive overview and explanation of the leading approaches to leadership research today and covers the Personality Researches and the Trait Approach to Leadership, the Behavioral Approach and Leadership Development, Blake and Mouton’s Managerial Grid, the Situational Approach in Exploring Leadership, Reddin’s Four Style Model, Fiedler’s LPC Situational Dependence Model, Formative Leadership – Leadership’s Full Range Model.

Към публикацията »

Poiesis

Фотографии на Елица Тихомирова

 • Автор: Елица Тихомирова
 • Рубрика: Poiesis
 • Брой: Natura et cultura

Към публикацията »