NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Friends and supporters

Българско общество на хуманитарните издатели (БОСИ)

Електронно списание "Кръстопът"

Списание "Диалог"

Институт по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) / Institute of Philosophy and Sociology at BAS (IPS-BAS)#mce_temp_url# www.ips-bas.org

Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов - обучение по философия