NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Съпричастни и съмишленици:

Българско общество на хуманитарните издатели (БОСИ)

Електронно списание "Кръстопът"

Списание "Диалог"

Институт по философия и социология - БАН

Списание "Парадигма"

Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов - обучение по философия