NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Философия на българската история: Петър Мутафчиев. Част 2

 

Нонка Богомилова

 

Gyuzelev, V. 1987. Petar Mutafchiev: Ocherk. Sofiya: UI “Sv. Kl. Ohridski” [In Bulgarian].

Hegel G.W.F. 1996. Razumat v istoriyata. Sofiya: LIK. [In Bulgarian].

Ignatov, As. 2020. Struktura na istoricheskoto poznanie. Sofia: Iztok-Zapad [In Bulgarian].

Kant, I. 2003. Ideyata za edna vseobshta istoriya ot svetovno-grazhdanska gledna tochka. - V: A. Koleva (sast.). Cosmopolitizam sreshtu natsionalizam. Sоfiya: CH, 9-32 [In Bulgarian].

Kaymakamova, М. 1997. Nachalnoto razvitie na Srednovekovna Balgariya v izsledvaniyata na Petar Mutafchiev. - V: T. Popnedelev & Y. Sokolov (red.). Profesor Petar Mutafchiev – poznat i nepoznat. Sofiya: VaSil, 29-50 [In Bulgarian].

Kazandzhiev, Sp. 1994. Natsionalno Saznanie.  - V: Iv. Elenkov & R. Daskalov (sast.).Zashto sme takiva? Sofiya: Svetlostruy, 175-180 [In Bulgarian].

Lowenthal, D. 2002. Minaloto e chuzhda strana. Sofiya: Kritika i humanizam [In Bulgarian].

Metodiev, V. 2022. Kniga za modernite balgari. Sreshti s avtori na Zlatorog. Sofiya: Nov Balgarski universitet [In Bulgarian].

Mutafchiev, P. 1981. Pop Bogomil i Sveti Ivan Rilski. - V: Z. Petrov (sast.). Izbrani balgarski eseta. Varna: G. Bakalov, 144-162 [In Bulgarian].

Mutafchiev, P. 1999. Za culturnata kriza u nas. - V: V.Mutafchieva (sast.). Iztok i Zapad v Evropeyskoto srednovekovie. Sofiya, 185-196 [In Bulgarian].

Mutafchiev, P. 2000. Kniga za balgarite. Sofiya: Bolkan publishing campani OOD [In Bulgarian].

Mutafchiev, P. 2002а. Tvorcheskata rolya na choveka v istoricheskiya protses. - V: А. Stamatov & А. Stoynev (sast.). Filosofiyata na istoriyata v Balgariya (1878-1948). Sofiya: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”, 388-394 [In Bulgarian].

 Mutafchiev, P. 2002б. Kam filosofiyata na balgarskata istoriya. Vizantinizmat v srednovekovna Balgariya. -  V: А. Stamatov & А. Stoynev (sast.). Filosofiyata na istoriyata v Balgariya (1878-1948). Sofiya: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”, 378-384 [In Bulgarian].

Mutafchiev, P. 2002в. Uvod kam “Lektsii po istoriya na culturata”. - V: А. Stamatov & А. Stoynev (sast.). Filosofiyata na istoriyata v Balgariya (1878-1948). Sofiya: Akademichno izdatelstvo “Prof.Marin Drinov”, 395-411 [In Bulgarian].

Mutafchieva, V. 2008. Razgadavayki bashta si. - V: Mutafchieva, V. Sabrani sachineniya v 12 toma. Т. 9. Plovdiv: Zhanet 45, 130-339 [In Bulgarian].

Poppetrov, N. 2016. Istorizirane i modernizirane: za sashtnostta na nyakoi ideyni protsesi v balgarskoto obshtestvo mezhdu dvete svetovni voyni. - V: R. Genov& Ts. Cholova, L. Stoyanov (sast.). Istorikat Petar Mutafchiev kato izsledovatel, grazhdanin i chovek. Sbornik s materiali ot konferentsiya, posvetena na 130-godishninata ot smartta na prof. Petar Mutafchiev (1883-1943). Sofiya: NBU, 256-282 [In Bulgarian].

Stamatov, А. 2002. Balgarskata istoriologichna misal v opit za “oksidentalizirane” na rodnoto (1878-1948). - V: А. Stamatov & А. Stoynev (sast.). Filosofiyata na istoriyata v Balgariya (1878-1948). Sofiya: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”, 12-23 [In Bulgarian].

Todorova, M. 2010. Balkanite mezhdu klisheto i evropeyskoto badeshte. // Filosofski alternativi – Philosophical Alternatives. 6, 5-16. [In Bulgarian].

Tsatsov, D. 2022. Malka apologiya na YankoYanev (13 dekemvri 1900 – 13 fevruari 1945) // Filosofski alternativi – Philosophical Alternatives. № 1, 149-159. [In Bulgarian].

Yanev, Ya. 2002. Iztok ili Zapad. - V: А. Stamatov & А. Stoynev (sast.). Filosofiyata na istoriyata v Balgariya (1878-1948). Sofiya: Akademichno izdatelstvo “Prof. Marin Drinov”, 339-343 [In Bulgarian].

 Yaneva, Sv. 2016. Istoriyata na XV-XIX v. v tvorchestvoto i deynostta na prof. Petar Mutafchiev. - V: R. Genov& Ts. Cholova, L. Stoyanov (sast.). Istorikat Petar Mutafchiev kato izsledovatel, grazhdanin i chovek. Sbornik s materiali ot konferentsiya, posvetena na 130-godishninata ot smartta na prof. Petar Mutafchiev (1883-1943). Sofiya: NBU, 153-172 [In Bulgarian].

Yergovich, М. 2016. Sluchayat Dzhem. // Cultura – Culture. 25(3127), 08.07.2016 [In Bulgarian].