NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Су'нюдзин и Върховният път на Поднебесната

Доц. д-р Антоанета Николова

Югозападен университет „Неофит Рилски", Благоевград

 

Su Nu Jing and the Tianxia Supreme Path

Assoc. Prof. Antoaneta Nikolova, PhD

South-West University „Neofit Rilski", Blagoevgrad

 

„Разговор за върховния път на Поднебесната", така се нарича един от древните трактати, открит при известните разкопки в гробницата при Мауандуй, датирана към 2 в. пр. н. е. Там са намерени общо 28 трактата по астрономия, медицина, история, а също най-старите записи на „Идзин" и „Даодъдзин". „Разговор за върховния път" се родее по тематика с още няколко трактата, открити там: „Десет въпроса", „Хармонията на ин и ян", „Рецепти за укрепване ва здравето" и др. Тематиката, която ги обединява, е една от важните в традицията на даоизма. Тя се отнася към сексуалните техники и практики, които даоистите разглеждат внимателно, задълбочено и детайлно. Тези практики са известни като „изкуство на брачните покои". За даоистите това наистина е изкуство: ценно умение да се разбере и следва Върховният път на Поднебесната. За него се говори с термините, които се използват и във философските трактати (които от своя страна са не просто разсъждения, а по-често практически напътствия за следване на пътя): дао, ин и ян, енергия и нейното култивиране, ходове на енергията (усин, познати на Запад като пет елемента) и пр.

Взаимодействието между мъжа и жената се разглежда като взаимодействие между ин и ян - двата основни аспекта на енергията, които могат да се сведат и до такива понятия като покой и движение, мекост и твърдост, отстъпване и въздействие, приемане и активност, вглъбяване и излизане, затваряне и отваряне, вътрешно и външно и т.н. Те си кореспондират съответно със Земята и Небето, които в своята съвкупност са вселената.

Между ин и ян има взаимен отклик, взаимна зависимост и взаимен преход. Промяната в едното неизбежно е свързана с промяна в другото. Там където едното намалява, другото се увеличава, където едното настъпва, другото отстъпва, където едното тръгва напред, другото върви назад и обратно. Така ин и ян взаимно се допълват, намирайки се в единно движение. По този начин вселената се разкрива като цялостно и непрестанно менящо се движение на взаимни промени и превръщания, на преплитане и взаимодействие на енергии.

Това взаимодействие следва определен ритъм, който обхваща всички процеси и явления в природата и съставлява цялостността на вселенския път: „Веднъж ин, веднъж ян - това се нарича Дао" (Съ ци, I, 4). Затова е подобно на танц, на ритуална игра. Всъщност взаимодействието между ин и ян отправя към древни ритуални ритуали и празненства, при които мъжки и женски групи се предизвикват взаимно чрез танц и песен. „Ян призовава, ин се отзовава" казва китайска пословица. Така наред с по-абстрактната си символика разбирането за ин и ян има съвсем конкретен сексуален характер. Те не са абстракции на мисълта, а конкретни прояви на всеобемащата, оплодителна (в аспекта си на ян) и животосъхраняваща (в аспекта си на ин) енергия. Благодарение на тази конкретна сексуална обвързаност водещо при разглеждането на ин и ян е тяхното обединяване, взаимният им отклик, а не противопоставянето им: „ян се крепва чрез ин", „ин се укрепва чрез ян", се казва в даоистките трактати.

Осъзнаването на начините на взаимодействие на ин и ян е тясно свързано с култивирането на енергия. Енергията има три разновидности, наричани още три скъпоценности:

Дзин е есенциалната или семенната енергия. Според даоисктите разбирания, ако тази енергия се изразходва, организмът отслабва и се разболява. Затова една от основните задачи на даоистките практики е задържането й в организма, което би довело до удължаване на живота.

Шън е най-фината енергия, център на човешкото същество. Често се превежда като „дух".

Ци е диханието, вътрешната енергия, основният носител на жизнената сила в човека.

Трите разновидности на енергията си взаимодействат по сложен начин, а даоистките практики се стремят да ги доведат до най-пречистеното им състояние и дори да върнат онова изначално състояние, което енергията е имала при зачатието. Това е и създаването на новия безсмъртен зародиш, който даосткият адепт трябва да създаде вътре в себе си, за да може чрез него да получи енергийно ново и безсмъртно съществуване. Сексуалните практики имат точно тази цел, затова са свързани пряко с духовното усъвършенстване.

Един от най-известните трактати, свързан със сексуалните даоистки практики, е Су'нюдзин или Канон на Пречистата дева. Съставен е през епохата на Шестте династии (265-589 г.) и е възстановен в началото на XX век по запазени японски манускрипти.

Главни герои в него са два мъжки и три женски персонажа.

Жълтият император, Хуанди, е митичен владетел и родоначалник на китайската цивилизация, а също така митичен основател на даоизма. Традиционно времето на управлението му се отнася към 26 в. пр. н. е.

Дълголетният прародител, Пъндзу, е знаменит дълголетник, за когото се казва, че е живял повече от 700 години, като се започне от около 24 в. пр. н. е. Приписва му се създаването на учение за култивиране на енергията посредством съответно хранене, дихателни техники и преди всичко - правилни сексуални контакти.

Трите женски персонажа са три женски божества. Образът на Цай Ню, Избраната девойка, не е особено ясен. По този начин в Древен Китай са се обозначавали обитателките на императорския харем.

Другите два образа са висши женски божества, които взаимно се допълват. Самите им имена, су и сюен, са важни категории в учението на даоизма. Терминът „су", 素, означава „проста, бяла, неукрасена коприна", и се отнася към характеристиките, на които трябва да отговаря даоисткият адепт.

Сюен, 玄, е „тайнствено, съкровено, тъмно". Това понятие се среща в първа глава на „Даодъдзин" и означава онова състояние отвъд всички дуалности, към което трябва да се стреми даоисткият адепт.

По този начин двата термина са във взаимна корелация и се допълват, разгръщайки смислите си в пространството на отклика, подобно на ин и ян. 

В трактатите, посветени на сексуалните практики, мъжките персонажи обикновено са в ролята на питащи ученици, а женските имат ролята на знаещи и посвещаващи. Това отразява един древен период на сакрално знание, чиито носителки са преди всичко жени. Древните корени на това знание могат да се видят и в идиоматичната последователност на йероглифите - ин-ян, която е отглас от онези времената, когато водещ е бил женският принцип.

 

Из Су'нюдзин

Канон на Пречистата дева

素女

 

黃帝問素女曰:"吾氣衰而不和,心內不樂,身常恐危,將如之何?"素女曰:"凡人之所以衰微者,皆傷於陰陽交接之道爾。夫女之勝男,猶水之滅火。知行之,如釜鼎能和五味,以成羹霍。能知陰陽之道,悉成五樂;不知之者,身命將夭,何得歡樂?可不慎哉!

Жълтият император попита Пречистата дева, Су Ню: „Моята енергия ци отслабна и не е в хармония, сърцето ми е безрадостно, тялото ми постоянно се бои от опасности. Какво да направя?"

Пречистата дева отвърна: „При всеки човек настъпва такова отслабване, когато се прекъсне пътят (дао) на взаимодействие между ин и ян. Жената надмогва мъжа, както водата преодолява огъня. Ако знаеш как да действаш, ще можеш да хармонизираш петте вкуса в котела, когато приготвяш супа. Съумееш ли да разбереш пътя (дао) на ин и ян, ще постигнеш напълно петте радости. Ако не знаеш това, отредено ти е да умреш рано, без да си получил радост и щастие. Възможно ли е да не се отнесеш сериозно към това?"

 

素女曰:"有采女者,妙得道術。王使采女問:彭祖延年益壽之法,彭祖曰:"愛精養神,服食眾藥,可得長生。然不知交接之道,雖服藥無益也。男女相成,猶天地相生也。天地得交會之道,故無終竟之限。人失交接之道,故有夭折之漸,能避漸傷之事而得陰陽之術,則不死之道也。"

 

Пречистата дева каза: "Има една Избрана девойка, Цай Ню, която е постигнала тънкостите в изкуството на пътя (дао)". Владетелят накара Избраната девойка да попита Дълголетния Прародител, Пъндзу, за начина да се продължат годините, да се увеличи продължителността на живота. Дълголетният Прародител рече: „Цени семенната си енергия (дзин), подхранвай духа си (шън), приемай хубава храна и различни лекове, така ще можеш да постигнеш дълъг живот. Не знаеш ли обаче пътя (дао) на взаимодействието, от лековете няма да има полза. Мъжът и жената взаимно се завършват така, както Небето и Земята взаимно се пораждат. Небето и Земята спазват пътя (дао) на взаимността, затова нямат свършек и граници. Човекът е загубил пътя (дао) на взаимността, затова животът му прекъсва рано. Ако можеш да избягваш нещата, които постепенно те увреждат и да постигнеш  изкуството на ин и ян, ще си на пътя на безсмъртието."

 

采女再拜曰:"願聞要教。"彭祖曰:"道甚易知,人不能信而行之耳。今君王禦萬機,治天下,必不能備為眾道也。幸多後宮,宜知交接之法,法之要者,在於多禦少女而莫數瀉精,使人身輕,百病消除也。"

 

Избраната девойка два пъти се поклони и рече: „Бих искала да чуя за това същностно учение". Дълголетният прародител каза: „Много е лесно да се узнае този път, но хората, като чуят, не могат да му се доверят и да го следват... Същността е в това: ако си с много млади момичета и не изливаш често семенна енергия, тялото ти става леко и стоте болести изчезват."

 

素女曰:"禦敵,當視敵如瓦石,自視如金玉,若其精動,當疾去其鄉。禦女當如朽索禦奔馬,如臨深坑下有刃,恐墜其中。若能愛精,命亦不窮也。"

 

Пречистата дева рече: „Когато си с противника, трябва да го разглеждаш като парче глина, като камък, а себе си като злато, като нефрит. Ако семенната ти енергия се надигне, трябва бързо да я върнеш на първоначалното й място. Когато си с жена, трябва да си като че ли с гнили поводи управляваш бърз кон, като че ли си над дълбока яма, пълна с остриета, в която се боиш да паднеш. Ако съумееш цениш семенната си енергия, жизненият ти срок също няма да се изтощи."

 

黃帝問素女曰:"今欲長不交接,為之奈何?"素女曰:"不可。天地有開闔,陰陽有施化。人法陰陽隨四時,今欲不交接,神氣不宣佈,陰陽閉隔,何以自補?練氣數行,去故納新,以自助也。玉莖不動,則辟死其舍,所以常行以當導引也。能動而不施者,所謂還精。還精補益,生道乃著。"

 

Жълтият император попита Чистата девойка: „Ако, за да продължа живота си, не влизам в контакт, добре ли ще е?" Чистата девойка отговори: „Не. Небето и земята се разгръщат и свиват, ин и ян действат и се променят. Човек трябва да следва законите на ин и ян, на четирите годишни времена. Ако не влизаш в контакт, духът (шън) и енергията (ци) няма да циркулират правилно, а ин и ян ще се блокират и разделят. Възможно ли е да се подсилиш по този начин! Тренирай енергията ци, имай много контакти, премахвай старото и приемай новото, така ще си помагаш. Ако избягваш да задвижваш нефритовото стебло, то ще загине в дома си.  Затова постоянно имай контакти и практикувай насочване и направляване (даоин). Съумееш ли да се движиш, без да отдаваш, това се нарича връщане на семенната енергия. А връщането на семенната енергия подхранва и увеличава пътя (дао) на живота."

 

素女經》云:黃帝曰:"夫陰陽交接節度,為之奈何?"素女曰:"交接之道,故有形狀,男致不衰,女除百病,心意娛樂,氣力強。然不知行者,漸以衰損。欲知其道,在於定氣、安心、和志。三氣皆至,神明統歸,不寒不熱,不饑不飽,寧身定體,性必舒遲,淺內徐動,出入欲希。女快意,男盛不衰,以此為節。"

 

В „Канона на Пречистата дева" се казва: Жълтият император попита: „Как при взаимодействието на ин и ян да се се спазва и поддържа контрол и мярка?" Пречистата дева отговори: „От древни времена пътят на взаимодействието има облик и форма. Мъжът, който го е постигнал, не отслабва, жената премахва стоте болести, сърцето и мислите са ведри и радостни, енергията ци се засилва. Ако обаче не знаеш как да действаш, постепенно изнемощяваш. Затова трябва да знаеш пътя (дао). Той е в стабилизиране на енергията ци, успокояване на сърцето и ума, хармонизиране на волята. Така трите енергии достигат пълнота, духовната светлина (шънмин) напълно се възвръща. Ни студ, ни жега, ни глад, ни преситеност: стабилно и устойчиво тяло, спокоен и уравновесен характер. Плитко влизане, бавно движение, навън, навътре, желание и продължаване. Жената е щастлива и доволна, мъжът процъфтява и не изнемощява. Така се постига контрол.

 

《玄女經》云:黃帝問玄女曰:"吾受素女陰陽之術,自有法矣。願複命之,以悉其道。"玄女曰:"天地之間,動須陰陽,陽得陰而化,陰得陽而通。一陰一陽,相須而行。故男感堅強,女動辟張,二氣交精,流液相通。男有八節,女有九宮,用之失度,男發癱疽,女害月經,百病生長,壽命消亡。能知其道,樂而且強,壽即增延,色如華英。"

 

В „Канона на Съкровената дева, Сюен Ню" се казва: Жълтият император попитал Съкровената дева: „Аз получих от Пречистата дева изкуството на ин и ян и овладях законите му. Сега бих желал да преукрепя жизнената си сила, като овладея изцяло пътя (дао)." Съкровената девойка рече: „Промеждутъкът между Небето и Земята задвижва необходимо ин и ян. Ян, като получава ин, се преобразува. Ин, като получава ян, се разгръща. Веднъж ин, веднъж ян, взаимна необходимост, така се получава ходът... Ако съумееш да опознаеш този път, ще си радостен и силен, жизненият ти срок ще се увеличи, а обликът ти ще е цветущ и бляскав.

Превод от старокитайски: Антоанета Николова

Преводът е направен по 素女經,

http://wt38.com/to05/to05-16.htm