NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

Религиозният опит в съвременните славянски култури и литератури

Нонка Богомилова, д.ф.н.,

професор в ИИОЗ - БАН

nonka_bogomilova@mail.bg

 

Интересна международна конференция на тази тема - The Experience of Faith in Slavic Cultures and Literatures in the Context of Postsecular Thought - се състоя във Варшава, Полша на 16 и 17.10.2017 г. Конференцията беше организирана от солидни полски академични институции, специализирани в изследването на културата, историята и литературата на славянските страни: Института за Западно- и Южнославянски изследвания към Варшавския университет/The Institute of Western and Southern Slavic Studies, University of Warsaw, Факултета по полонистика на Варшавския университет/The Faculty of Polish Studies, University of Warsaw, Института за славистични изследвания към Полската академия на науките/The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences , Славянска фондация /The Slavic Foundation.

Конференцията беше открита от проф., дн Данута Сосновска/ Dr hab. Danuta Sosnowska (Institute of West and South Slavic Studies, University of Warsaw, Poland) - председател на Организационния комитет, която обърна внимание на значимостта на темата и очерта нейните понятия и насоки. Основният доклад на тема Религиозен и полов национализъм: теополитики на богохулството в Централна и Източна Европа/Religious and Sexual Nationalism: Theo-Politics of Blasphemy in Central and Eastern Europe, беше изнесен от д-р Срджан Сремац/Dr. Srdjan Sremac, Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion, Department of Theology, VU University Amsterdam. В центъра на вниманието на двата основни панела, в рамките на които се състояха интересни дискусии, бяха проблемите на:

1/Специфика на съвременния религиозен опит/A Specific Nature of Contemporary Religious Experience, в който взеха участие д-р Роман Кечка//Dr Roman Kečka от Словакия, д-р Камила Клингорова/Dr Kamila Klingorová от Чехия, д-р Юри Стоянов/Dr Yuri Stoyanov от Великобритания, проф., д.ф.н. Нонка Богомилова/Prof. dr hab. Nonka Bogomilova от България;

2/Секуларизация, десекуларизация, постсекуларизъм/Secularisation, Desecularisation, Postsecularism с дискутанти: д-р Карина Яржинска/Dr Karina Jarzyńska от Полша, д-р Михал Варчала/ Dr Michał Warchala от Полша, проф. дн Станислав Обирек/Prof. Dr hab. Stanisław Obirek от Полша и проф. дн Иво Поспишил/ Prof. Dr hab. Ivo Pospíšil от Чехия.

В рамките на отделни сесии-модули, в първия ден на конференцията бяха представени доклади, тематизиращи някои от акцентите в духа на разгърналите се творчески дискусии върху материал от славянските литератури и културата на всекидневието:

1/Религията отвъд ортодоксалността/Religion beyond Orthodoxy, в който представиха доклади младите учени от Полша: маг. Паула Кишчек /Mgr Paula Kiczek, маг. Магдалена Машкиевич/Mgr Magdalena Maszkiewicz, и от Сърбия - д-р Неманя Радулович/ Dr Nemanja Radulović.

2/ Религиозният опит в джендър перспекива/Religious Experience in Gender Perspective, и по-специално в съвременните култури на Чехия и на Сърбия, беше интерпретиран в докладите на д-р Камила Клингорова/ Dr Kamila Klingorová и маг. Доминика Гапска/ Mgr Dominika Gapska;

Вторият ден от конференцията беше открит с лекцията на проф., дн Иво Поспишил/ Prof. Dr hab. Ivo Pospíšil (Department of Slavic Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic): Секуларно, сакрално и трите етапа на постсекуларното/пост-постсекуларното в руската литература: минало и настояще/The Secular, the Sacred, and the Three Stages of Postsecular/Post-Postsecular in Russian Literature: Past and Present и продължи с тематичните модули:

3/ Вяра или комедия - една реална алтернатива?/Belief or Mockery - A Real Alternative?, в който маг. Елжбета Бенковска/Mgr Elżbieta Benkowska представи темата върху материали от „фолклора" на футболните запалянковци в Полша и Сърбия.

4/Литературата, религията и търсенето на методология/Literature, Religion and the Search for Methodology, в който взеха участие с доклади дн Ана Гаварецка/Dr hab. Anna Gawarecka, дн Данута Сосновска/Dr hab. Danuta Sosnowska, дн Гражина Гълъбова/Dr hab. Grażyna Gyłybow, д-р Евелина Држевиецка/Dr Ewelina Drzewieckа.

Конференцията завърши с лекция на д-р Магдалена Любанска/Dr Magdalena Lubańska върху антропологични аспекти на проблематиката и с документален филм Not to Judge, подготвен от д-р Любанска/Dr Magdalena Lubańska и Паулина Сфорца/ Pawlina Sforza.

В интересните дискусии в двата панела, както и след заредените с творчески дух доклади, съвременният религиозен опит в славянските култури и литератури беше разгледан в оригинална и не толкова често разисквана извън-институционална перспектива.Това даде възможност разгорещено дискутираните днес понятия в тази област - „секуларизация", „постсекуларизъм", десекуларизация", „постмодерност" - да бъдат интерпретирани в творчески и иновационен дух.