NotaBene е електронно списание за философски и политически науки. Повече за нас

 

Ин-Ян

 

Фотографии

Ели Венкова

Ели Венкова е студентка по философия, автор на стихове и медитативни фотографии, чрез които се стреми да проникне отвъд зримото, до фината същност на заобикалящото ни.